Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2012

faay
8804 18a2 390
Reposted fromhippie-style hippie-style

February 20 2012

faay
faay
Gdy w końcu schudnę...

Faceci, co nie chcieli się ze mną umawiać


Dziewczyny, które kiedyś się ze mnie śmiały


Moi rodzice:


Najlepsi przyjaciele:


I ja:
Reposted fromnanami nanami viaanothersucker anothersucker
faay
2056 eba3 390
Reposted fromanothersucker anothersucker
faay
9329 e719 390
I know ;c
Reposted fromanothersucker anothersucker
faay
4089 5641 390
Reposted fromanothersucker anothersucker

February 19 2012

faay
2069 43c7 390
Reposted fromhippie-style hippie-style
faay
6376 d946 390
Reposted fromhippie-style hippie-style

February 17 2012

faay
5572 ba48 390
dziecko kurwa bęc
Reposted frombunieczka bunieczka viaxghd xghd
faay
0026 1f1b 390
Reposted fromhippie-style hippie-style viaxghd xghd

January 17 2012

faay
7451 07cb 390
Reposted frompijanygowniarz pijanygowniarz
faay
7222 0c89 390
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaxghd xghd
faay

Ciągnie mnie do Ciebie
jak mnicha do nieba,
cygana do skrzypiec,
głodnego do chleba
jak pijaka do szklanki,
do miodu niedźwiedzia
na oślep na pal licho
ciągnie mnie do Ciebie,
                 - SDM - Piosenka zauroczonego

January 15 2012

faay
faay
Do pracy nie mogę puścić Cię, nie nie! Tam tyle kobiet, każda w myślach gwałci Cię! Złotą klatkę sprawię Ci, będę karmić owocami, a do nogi przymocuję złotą kulę z diamentami!
— Hey - Zazdrość
faay
8652 ebc3 390
Reposted fromlladia lladia viaBurkens Burkens
faay
nie mam siły na zabawę w miłość.
— HEY
Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viaBurkens Burkens
faay
3202 f107 390
Reposted fromsleeponthebeach sleeponthebeach

January 14 2012

faay
faay
7890 5f23 390
Reposted fromkarora karora viasomnambulitycznie somnambulitycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl